රතු ග්‍රහයා වෙත යන අතර චීනයේ ටියන්වෙන් -1 යානය එවූ විස්මිත ඡායාරූපය!

 පසුගියදා චීනය විසින් අඟහරු ග්‍රහයා වෙත යවන ලද අඟහරු යානය අතර මගදී අපූරු පින්තූරයක් එවා තිබෙනවා. ඒ අපේ පෘථිවියේත් චන්ද්‍රයාගේත් විස්මිත පින්තූරයක්! රතු ග්‍රහයා යන අතරතුර, මෙහෙන් පිටත් වී දින තුනකට පසුවයි, මේ ඡායාරූපය ගැනීමට හැකි වූයේ. චීනයේ අඟහරු යානය වූ ටියන්වෙන් -1 සාර්ථකව ගමනේ යෙදෙන බවයි චීන අභ්‍යවකාශ අධිකාරිය කියන්නේ.
අඟහරු වෙත යන චීන අභ්‍යවකාශ යානය

ඒ වනවිට එම යානය සිටියේ, පොළොවේ සිට කි.මී. මිලියන 1.2ක් (සැතැපුම් 746,000ක්) ඈතින්. අඟහරු වෙත යාමට ඇති මුළු දුර සැතැපුම් මිලියන 34න් තවමත් ගෙවා ඇත්තේ සියයට දෙකක් පමණයි. ඒ යානය ඉලක්කය වෙත යන්නේ ලබන අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසයේදියි.
අඟහරු වෙත යන ගමන අතරතුරදී එවූ විස්මිත ඡායාරූපයයි, 
මෙහි වමේ ඇත්තේ පෘථිවියයි. දකුණේ පෙනෙන්නේ චන්ද්‍රයායි. 
දකුණේ පහළ ඇතුළත් කර ඇත්තේ අඟහරු වෙත යන චීන අභ්‍යවකාශ යානයයි.

මේ කළු සුදු ඡායාරූපයෙන් ‍පෘථිවියත් චන්ද්‍රයත් දෙදෙනාම පෙනෙන්නේ අඩ සඳවල් හැටියටයි. හිරු එළිය වැටෙන ආකාරය අනුවයි, මේ විදියට පෙනෙන්නේ. වමේ ඇත්තේ අපේ පොළොවයි.දකුණේ ඇත්තේ අපේ චන්ද්‍රයායි. මේ ඡායාරූපය නිකුත් කර ඇත්තේ චීන අභ්‍යවකාශ තත්ෂණ විද්‍යායතනයේ අනුග්‍රහය ඇතිව බෙයිජිං අභ්‍යවකාශ යානා මෙහෙයුම් මැදිරියෙන්.

මෙවර රටවල් තුනකින් ම අඟහරු යානා තුනක් වෙන වෙන ම යවනු ලැබුවා. ඒ පොළොවත් රතු ග්‍රහයාත් වඩාත් සමීපතම අවස්ථාවේ දී එහි යන අදහසිනුයි.

Covid19 - Stay Safe

Covid19 - Stay Safe

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

0 Comments