වයස කීය ද? : ගණිත විනෝදය 1 - විසඳුම


අප ඔබට ඉදිරිපත් කල ගණිත විනෝදය ගැටලුවට හොද ප්‍රතිචාරයක් ලැබීම ගැන සන්තෝස වෙමු. Anonymous 1, Anonymous 2, fantaUP, Sithuvam නිවැරදි පිලිතුරු ලබා දුන්නා. Comments වලින් සහය දැක්වු සියලු දෙනාට අපගේ ස්තුතිය...!


ගැටලුව නැවත බලමු...
ළමයෙක් එක්තරා ගණිතඥයකුගෙන් ”ඔබේ වයස කීයද?” කියල ඇහුවා. ඔහු දුන්නේ පුදුම උත්තරයක්.
”තව අවුරුදු තුනකට පස්සෙ මගේ වයසින් තුන් ගුණයක් ගන්න. එයින්, අවුරුදු තුනකට පෙර වයසේ තුන් ගුණයක් අඩු කරන්න. එවිට ඔබට ලැබෙන්නේ මගේ වයසයි” ගණිතඥයා කීවා.
ඔහුගේ දැන් වයස කීයදැයි කියන්න ඔබට පුලූවන්ද?

විසඳුම...
මෙය අංක ගණිමය ලෙස විසඳීම පැටලිලි සහිතයි. ඒ නිසා වීජගණිතමය සමීකරණයක් මගින් විසඳීම හරිම පහසුයි. සොයන්නට තියෙන ඔහුගේ වයස ප‍්‍රමාණය X කියා හිතමු. එවිට අවුරුදු තුනකට පසු ඔහුගේ වයස X + 3 කි. අවුරුදු තුනකට පෙර වයස X-3 කි. එවිට අපට මෙහෙම සමීකරණයක් ලැබෙනවා.

3(X+3) - 3(X-3) = X
3X + 9 - 3X + 9 = X
18 = X


මේ අනුව ගණිත පණ්ඩිතයාගේ දැන් වයස අවුරුදු 18 යි.

දැන් මේකෙ හරි වැරදි බලමු. අවුරුදු 3කට පසු ඔහුගේ වයස අවුරුදු 21කි. අවුරුදු තුනකට පෙර වයස අවුරුදු 15කි.

(3×21) - (3×15) = 63 - 45 = 18

Covid19 - Stay Safe

Covid19 - Stay Safe

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

4 Comments

 1. I think we can take any number and calculate accordingly.

  eg. 100x3= 300
  94x3= 282
  = 300- 282=18

  ReplyDelete
 2. @ 1st ano

  What about 18+3 and 18-3 condition?

  ReplyDelete
 3. It is true for any no, you will get 18, but for this particular question,vayasa 18 vuna vita vitharay mul sanqyava hatiyata 18 gath vita vitharay answer ekath 18 venne.e nisa eka answer ekai thiyenne. It is 18.
  equation eken visadhana eka pahasui.x aran.

  ReplyDelete
 4. if possible to buy this book in sir lanka?

  ReplyDelete