නස්රුදින් පොලිසියට ගිහින්!

එක දවසක නස්රුදින් ගෙදර නැති වෙලා‍වක කවුදෝ ඇවිදින් නස්රුදින්ගෙ බූරුවා හොරෙන් අරන් ගිහින්. නස්රුදින් ගෙදර ආ විට මේක දැන ගත්ත ගමන් ම ඉක්මන් කරලා පොලිසියට ගියා. ඒ ගියේ ‍ බූරු හොරකම ගැන පැමිණිල්ලක් කරන්නයි. පොලිසියෙ ලොක්කා නස්රුදින් දැක්ක ගමන් ම අඳුනා ගත්තා.

‘මගේ බූරුවා හොරු අරන්. ඒකට පැමිණිල්ලක් දමන්නයි ආවෙ’ නස්රුදින් පොලිසියට ගොඩ වැදුණු ගමන් ම ලොක්කට කිව්වා.

‘මං මේක ලේසියෙන් අරින්නෑ. බූරුවෙක් හොරකම් කරන එක බරපතල වරදක්. අනික් අතට ඔහේ වගේ ප්‍රසිද්ධ කෙනෙකුගෙ බූරුවා හොරකම් කරපු එකනේ වැරැද්ද තවත් බරපතල වෙනවා.’ පොලිසියෙ ලොක්කා තීවා.

නස්රුදින් හරියට සතුටු වුණා, පොලිස් ලොක්කගෙ උනන්දුව ගැන.

‘මට හරිම සතුටුයි, ඔබතුමා දක්වන උනන්දුව ගැන. මට විශ්වාසයි ඔබතුමන්ලා මගේ බූරුවා හොරා ගත් කෙනා අල්ලන බවට.’ නස්රුදින් කිව්වා.

‘ඔක්කොම වෙච්ච සිද්ධිය හරියටම මුල ඉඳලා මට කියන්න.’ පොලිස් ලොක්කා කීවා.

‘ඒක සිද්ධ වෙන වෙලාවෙ මං එතැන හිටියෙ නෑ. ඒ නිසා මං මොකුත් දන්නෙ නෑ. ඉතින් මං කොහොමද මුල ඉඳලම හැම දෙයක් ම කියන්නෙ?’ නස්රුදින් ඇහුවා.

- පර්සි ජයමාන්න

Covid19 - Stay Safe

Covid19 - Stay Safe

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

0 Comments