සූත්‍ර පළ කිරීම - සෙන් බොදු කතාවක්

තෙත්සුජන් ජපන් සෙන් දහම වෙනුවෙන් කැප වූ අයෙක්. ඔහු තීරණය කළා, සූත්‍ර ජපන් බසින් පළ කරන්නට. ඒ වන විට සූත්‍ර පැවතියේ චීන බසින් පමණයි. එකල මේ පොත් සැකසීමට සිදු වූයේ ලී අච්චු අතින් කපලා එකින් එක අතින්ම තින්ත යොදා මුද්‍රණය කිරීමෙන්. ඔහු තීරණය කළා එයින් පිටපත් හත් දහසක් මුද්‍රණය කරන්න. ඒ කාලේ හැටියට එය අති දැවැන්ත කාර්යයක්.


මේ කටයුත්ත සඳහා තෙන්සුජන් ගමින් ගමට යමින් දානපතියන්ගෙන් මුදල් රැස් කළා. ඔහුගේ කාර්යය ගැන පැහැදුණු කීප දෙනෙක් රන්කාසි සිය ගණණක් දුන්නා. ඒත් වැඩිපුර ලැබුණේ සුළු කාසි වර්ගයි. ඒත් ඔහු ඒ හැම දෙනාටම එකම විධියට සලකලා පිං දුන්නා. වසර 10ක් ගත වෙන කොට ඔහුට ඔහුගේ කාර්යය අරඹන්නට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණය ලැබී තිබුණා.

ඒත් ඒ වන විට උජී ගංගාව පිටාර ගලලා මිනිසුන් දහස් ගණනින් අනාථ වුණා. ඒ එක්කම සාගතයක් ආවා. තෙත්සුජන් තමන් පොත් පළ කරන්න කියලා එකතු කරපු මුදල් ඒ අසරණ මිනිසුන් කුස ගින්නෙන් මුදවා ගන්න යෙදෙව්වා. ඊට පස්සේ ඔහු යළිත් මුදල් රැස් කරන්න පටන් ගත්තා.

තවත් වසර කීපයක් ගත වුණා. රටපුරා වසංගතයක් පැතිරුණා. තෙත්සුජන් තමන් ඒ වන විට රැස් කර කළ මුදල් සියල්ල අසරණ මිනිසුන්ගේ පිහිටට යෙදව්වා.

තුන් වැනි වතාවටත් ඔහු නැවතත් මුදල් රැස් කිරී‍මේ කාර්යයට බැස්ස‍ා. වසර විස්සකට පසු ඔහු ඔහුගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කර ගත්තා. ඔහු සූත්‍රවල ප්‍රථම මුද්‍රණයට යොදා ගත් ලී අච්චු අදත් ජපානයේ කියෝතෝවල ඔබාකු ආරාමයේදී එහි යන කාටත් දැක ගන්න පුළුවන්.

ජපන් වැසියන් ඔවුන්ගේ දරුවන්ට කියා දෙන්නේ තෙත්සුජන් මෙම සූත්‍ර පොත් තුනක්ම නිර්මාණය කළ බවත් එයින් මුලින් ම කළ සූත්‍ර පොත් දෙක ම අදිසි ඒවා බවත් ඒවා අන්තිමට කළ පොතට වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ බවත් කියලයි. ‍

පර්සි ජයමාන්නගේ ‘සෙන් බොදු කතා’ ග්‍රන්ථයෙන්

තවත් සෙන් බොදු කතා කියවන්න


Covid19 - Stay Safe

Covid19 - Stay Safe

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

0 Comments