රළ පදින්නෙකු විසින් පැදවූ විශාලම රැල්ල! ලෝක වර්තාවක්!

ලෝක වර්තාවක් බිද හෙළමින් රළ පදින්නෙකු විසින් පැදවූ ලොව මෙතෙක් වර්තා ගත වී ඇති විශාලම රැල්ල මෙය වේ.සම්පූර්ණ විඩියෝව පහළින් බලන්න. (Nat Geo නලිකාවෙන් විකාශනය විය)සටහන : අවන්ති

Covid19 - Stay Safe

Covid19 - Stay Safe

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

3 Comments

  1. video eka baluva. apita laba deema gana sathutui.

    ReplyDelete
  2. Harima aasvaadajanaka kreedavak!

    ReplyDelete