සිල්වත් බවට හානි කරන ඇවතුම් පැවතුම් : බුදුන් දුන් ඔවදන්

සසුන් ගත පැවිද්දන් කිසිවිටෙකත් නොකළ යුතු යයි බුදුන් වහන්සේ විසින් තහනම් කරන ලද දෑ ‘අන්වේෂණ’ යනුවෙන් හැඳින්වේ. සිල්වත් බව නසන, මිථ්‍යා මාර්ගවලින් ජීවිකාව සපයා ගැනීම සඳහා කරන සියලූ දෑ ‘අන්වේෂණ’ ලෙස දක්වා ඇත. මෙසේ දක්වා ඇති අන්වේෂණ විසි එකකි. ඒවා මෙසේ ය:

1. වෙදකම
2. දූත කර්මය
3. පණිවුඩ පනත් ගෙන යාම
4. ගෙඩි පැළීම
5. ව‍්‍රණාලේපයන් දීම
6. ළය විරේක දීම
7. අධෝවිරේක දීම
8. නස්‍ය සඳහා තෙල් පිසීම
9. පානය සඳහා තෙල් පිසීම
10. හුණදඬු ඈ දීම
11. තල්පත්, තළපත් ආදී පත‍්‍ර දීම
12. සපු කණේරු ආදී මල් වර්ග දීම
13. කොස් ආදී ඵල වර්ග දීම
14. මහරීසුනු ආදී ඇඟ ගල්වන සුනු වර්ග දීම
15. දැහැටි දඬු ආදිය දීම
16. මුව දෝනා දිය දීම
17. වත්සුනු ආදී සුනු වර්ග දීම
18. සිරුරෙහි උළන මැටි වර්ග දීම
19. චාටු බස් දොඩා රැවටීම
20. මුසාවෙන් පිරුණු සත්‍යයෙන් අඩු වචන කීම හා දායකයනගේ දරුවන් වඩා ගැනීම
21. ගිහියන් වෙනුවෙන් ගම් අතර, නගර අතර ලියුම් කියුම් හුවමාරුව සඳහා පා මෙහෙවරෙහි යෙදීම

යනු ඒ විසි එකකයි. සියලූ අන්වේෂණ අනාචාර යැයි ද මෙම මිථ්‍යා ආජීව නිසා ශීල, සමාධි, ප‍්‍රඥා වශයෙන් පැවිදි අයකු විසින් අනුක‍්‍රමයෙන් අනුගමනය කළ යුතු ති‍්‍රවිධ ශික්ෂාවන් සපුරාලිය නොහැකි යැයි ද බුදු දහමෙහි දක්වා ඇත. මැදුම් පිළිවෙතෙහි සියලූ අංගයන් නිසි අයුරින් සපුරාලීමට පැවිද්දකුට හැකි වන්නේ මේ අන්වේෂණයන්ගෙන් ඈත් ව සම්මා ආජීව ව විසුවොත් පමණි.

(පර්සි ජයමාන්නගේ ළමා හා යොවුන් විශ්වකෝෂයෙනි.)

Covid19 - Stay Safe

Covid19 - Stay Safe

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

0 Comments