කුරුල්ලන් කන ඩයිනොසෝර කුරුල්ලෙක් : විස්මිත සොයා ගැනීම්


ඩයිනොසෝරයන් ජීවත් වූ ආකාරය ගැන සෙවීමේ දී අමුතු අමුතු දේ මතු වෙනව. දැන් තවත් අලූත් ඩයිනොසෝර ජීවන රටාවක් සොයා ගන්නට චීන විද්‍යාඥ පිරිසක් සමත් වී තියෙනව. මෙවර මේ නව සොයා ගැනීම කර ඇත්තේ චීන විද්‍යා ඇකඩමියේ විද්‍යා පර්යේෂකයන් පිරිසක් විසිනුයි.

ඔවුන්ගේ මේ අපූරු සොයා ගැනීමට අනුව ඩයිනොසෝරයන් කුරුල්ලන් ආහාර ගෙන ජීවත් වී තියෙනවා. චීනයේ දී හමු වූ විලෝපික ඩයිනොසෝර පොසිලයකට අනුව උගේ උදරයේ කුඩා කුරුල්ලකුගේ අස්ථි කොටස් තිබී විද්‍යාඥයන් විසින් සොයා ගෙන තියෙනවා. අනුමාන කිරීමක් අවශ්‍ය නැහැ. මෙසේ හමුවී ඇති කුරුලූ ඇටසැකිල්ල සුරැකිව තිබූ ඩයිනොසෝරයාත් කුරුල්ලකුට සමානකම් ඇති සතෙක්. මයික්‍රොරැප්ටර් ගයි නම් වූ මේ ඩයිනොසෝරයාගේ ඉළ ඇට කූඩුව ඇතුළේ තමයි, කුරුලූ ඇටසැකිල්ල සුරැකිව තිබුණේ.

මේ පොසිලය ක්‍රෙටේසියානු අවධියට, එනම් වසර මිලියන 65ත් මිලියන 145ත් අතර කාලයට අයත් එකක්. පොසිල විද්‍යාඥයන්ට ඩයිනොසෝරයන් පිහාටු සහිත සතුන් ආහාරයට ගත් බව දැන් ගන්නට ලැබුණු ප‍්‍රථම වතාව මෙයයි.

මයික්‍රොරැප්ටර්ට ගොදුරු වූ කුරුල්ලා දැන් වඳ වී ගොස් ඇති එනන්ටියෝනිතස් නම් කුරුලූ වර්ගයට අයත් කුරුල්ලෙකි.

මේ තොරතුරු සොයා ගෙන ඇත්තේ ජින්මයි  ඕකොනර්, සොන්හී සොව් හා සින් සූ යන පර්යේෂකයන් තිදෙනායි. චීනයේ ජාතික විද්‍යා ඇකඩමියේ දී ඔවුන් හෙළිදරවු කළ තොරතුරු අනුව ඒ ඩයිනොසෝරයන් සහමුලින් ම ගස් උඩ ජීවත් වූ බවටත් සාක්ෂි ඔවුන්ට ලැබී තියෙනවා.

Covid19 - Stay Safe

Covid19 - Stay Safe

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

1 Comments