පුලුන් වගේ වලාකුළින් : පාඨක නිර්මාණ


පුලුන් වගේ වලාකුළින්
හොරෙන් හොරෙන් එබිල බලන
හඳ මාමේ මේ අහන්න
ඔබ එනවද අපේ ගෙදර

මාත් එක්ක රන්ඩු වෙන්න
සෙල්ලම් කඩවල් දමන්න
ඉස්කෝලෙත් දැන් නිවාඩු
ඔබ එනවද මට කියන්න

කිරී පැණී අරන් එන්න
රන් තැටියෙන් මට බෙදන්න
අපේ ගෙදර හනික එන්න
මම ඉන්නම් මග බලන්ම

හඳේ හවා ලස්සනයිද
පුලුන් බොලයක් වගේ ද
අපේ නංගිත් ඒවගේනෙ
හරි සුරතල් පොඩි උනාට

කුරුල්ලෙකුගෙ පිටේ නැගල
ඔබ එනවද මට කියන්න
පොඩි තරු කැට මාල පොටක්
අපේ නංගිට අරන් එන්න

හැමදාමත් හවසට මම
මිදුලට වී බලන් ඉන්නෙ
පුලුන් වලා රොද අතරින්
ඔබ එනකන් රෑ අහසට

අපේ අම්මට මම කිව්වා
ඔබ එන බව අපේ ගෙදර
මගෙ යාලුවො ඔක්කොම දැන්
ඔබ එනකන් බලන් ඉන්නෙ

අපේ දිහා එනහැටි මම
ලියල එවන්නද ලියුමක
මම දන්නව නොවැරදීම
ඔබ එන බව අපේ ගෙදර

ඔබ නාවොත් මම තරහයි
ආයෙත් නැහැ කවදාවත්
ඔබ එක්කල යාලු වෙන්නෙ
නැහැමයි මම ආයේමත්

මගෙ යාලුවො මට කියාවි
හඳ මාමා නරකයි බව
මම දන්නව හඳ මාමේ
ඔබ නෑවිත් නොඉන්න බව

~ප්‍රභානි අනුත්තරා~


Covid19 - Stay Safe

Covid19 - Stay Safe

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

0 Comments