අපකීර්තිය මැකූ නොබෙල් ත්‍යාගය


ඇල්ෆ‍්‍රඞ් නොබෙල්ගේ නයිට්රොග්ලිසරීන් තැනූ කම්හල පුපුරා ගියේය. ඒ සමග නොබෙල්ගේ සහෝදරයාද මරුමුවට පත් විය. ස්වීඞ්න් රජය ඒ කම්හල නැවත ගොඩනැඟීමට අවසර දුන්නේ නැත. පළමුවරට ඩයිනමයිට් නිපදවූ නොබෙල් ඒ කාලයේ අය සැලකුවේ දුෂ්ට ලෙස විනාශය නිෂ්පාදනය කළ සමාජ විරෝධී පිස්සු විද්‍යාඥයකු ලෙසයි. ඔහු ඒ අපකීර්තිය මකා ගන්නට ඉතිරි මුළු ජීවිත කාලයම වෙහෙසුණේය. මරණයෙන් පසු ඔහු ඒ අරමුණ ජය ගත්තේ ය. ඒ ඔහුගේ අන්තිම කැමැත්ත අනුව සියලූ දේපළ, ලොව සුවිශේෂ දක්ෂයනට හිමි වන අසම සම්මානය වූ කීර්තිමත් නොබෙල් ත්‍යාගය වෙනුවෙන් කැප කිරීමෙනි.

Covid19 - Stay Safe

Covid19 - Stay Safe

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

0 Comments