අපකීර්තිය මැකූ නොබෙල් ත්‍යාගය


ඇල්ෆ‍්‍රඞ් නොබෙල්ගේ නයිට්රොග්ලිසරීන් තැනූ කම්හල පුපුරා ගියේය. ඒ සමග නොබෙල්ගේ සහෝදරයාද මරුමුවට පත් විය. ස්වීඞ්න් රජය ඒ කම්හල නැවත ගොඩනැඟීමට අවසර දුන්නේ නැත. පළමුවරට ඩයිනමයිට් නිපදවූ නොබෙල් ඒ කාලයේ අය සැලකුවේ දුෂ්ට ලෙස විනාශය නිෂ්පාදනය කළ සමාජ විරෝධී පිස්සු විද්‍යාඥයකු ලෙසයි. ඔහු ඒ අපකීර්තිය මකා ගන්නට ඉතිරි මුළු ජීවිත කාලයම වෙහෙසුණේය. මරණයෙන් පසු ඔහු ඒ අරමුණ ජය ගත්තේ ය. ඒ ඔහුගේ අන්තිම කැමැත්ත අනුව සියලූ දේපළ, ලොව සුවිශේෂ දක්ෂයනට හිමි වන අසම සම්මානය වූ කීර්තිමත් නොබෙල් ත්‍යාගය වෙනුවෙන් කැප කිරීමෙනි.

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

0 Comments