රෝබ්ලින් ඉදි කළ නුදුටු පාලම

ජෝන් ඒ. රෝබ්ලින් (1806-69) ඇමරිකාවේ විසූ පුරෝගාමී පාලම් නිර්මාතෘවරයෙකි. පාලම් සැලසුම් කොට ඉදි කළ ඔහුට ඔහුගේ විශිෂ්ටතම නිර්මාණය වූ බෲක්ලින් පාලම නිමවන්නට පෙර මිය ගියේය. ඒ පාලමේ ඉදිකිරීම් අවසන් වූයේ 1883 දීය. පාලම ඉදිකිරීමට පෙර එය ඉදිකිරීමට සැලසුම් කළ වැඩබිම නිරීක්ෂණය කරන්නට ගිය ගමනක දී තුවාල ලත් ඔහු පිටගැස්ම නිසා රෝගීව මිය ගියේය. පියා මෙන්ම දක්ෂ ඉංජිනේරුවකු වූ ඔහුගේ පුත් වොෂින්ටන් (1837-1926) පියාගේ සිහිනය සැබෑ කරවීමට කැපවී කටයුතු කළේය. 1873 දී ඉදිකිරීම් කටයුතු කරද්දී ගඟ යට ඉදිකරමින් තිබූ සම්පීඩ්‍ය කොන්කී‍්‍රට් කුටි තුළ දී දියයට කිමිදෙන්නන්ට මුහුණපාන්නට වන විසම්පීඩන රෝග තත්වයට ඔහු ගොදුරු විය. එහි ප‍්‍රතිඵලයක් වශයෙන් බලවත්සේ රෝගාතුර වූ ඔහුට යළි පියවි තත්වයට පත් වීමට නොහැකි විය. එහෙත් ඔහු ඒ කටයුත්ත අත්හැරියේ නැත. එතැන් සිට එහි ඉදිකිරීම් කටයුතු නිරීක්ෂණය කරමින් උපදෙස් දුන්නේ බ්රූක්ලින්හී පිහිටි ඔහුගේ නිවසේ ජනේලයකින් බලමිනි. ඉදිකිරීම් කළ අය හා සබඳතා පැවැත්වීමට ඔහුට සහය වූයේ ඔහුගේ බිරිඳය.

Covid19 - Stay Safe

Covid19 - Stay Safe

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

0 Comments