ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදය : දැන මුතුමිනිසාගේ පරිණාමය ගැන චාල්ස් ඩාවින් 1859 දී ලියූ ‘ඔන් ද ඔරිජින් ඔෆ් ස්පීසීස්’ නම් පොත මුද්‍රණයට දුන් ප‍්‍රකාශකයා එහි ප‍්‍රථම මුද්‍රණය වශයෙන් ඇනවුම් කළේ පිටපත් 1200 පමණය. ඒ පිළිබඳව ඩාවින් සිය නොසතුට පළ කළේ එතරම් විශාල ප‍්‍රමාණයක් කිසිසේත් අළෙවි කළ නොහැකි යැයි කියමිනි. එහෙත් එම පොතෙහි පිටපත් සියල්ලම එක් දිනක් තුළ අළෙවි විය.

විස්තර සඳහා බලන්න විකිපීඩියා විශ්වකෝෂයෙහි On the Origin of Species

Covid19 - Stay Safe

Covid19 - Stay Safe

Sinhala Samanartha Pada Koshaya

Buy Sinhala Samanartha Pada Koshaya Book

Nasrudin Books

Buy Nasrudin Books

Zen Book

Buy Zen Book

Post a Comment

0 Comments